Kliknite dolu na “Chania Staré mesto”, nájdete Staré mesto a DIONYSOS Cellar – OBCHOD Rodiny KASSIMATIS